Bilder

Januar 2015
Januar 2015
"Ivar" har vært på besøk
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
Krefter i sving
Krefter i sving
13.12.2013
13.12.2013
Side 1 av 5
Motorvansker for dykkeklubbens båt 13.01.13
Motorvansker for dykkeklubbens båt 13.01.13
Ole M Olsen
Ole M Olsen
Ole M Olsen
Ole M Olsen
Solnedgang 2012
Solnedgang 2012
Flatanger 2012
Flatanger 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad
Dugnad
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Dugnad 2012
Kverkild og Grove
Kverkild og Grove
Ole M Olsen
Ole M Olsen
Side 2 av 5
Vaterholm og Olsen|
Vaterholm og Olsen|
Storflo 2012
Storflo 2012
Storflo 2012
Storflo 2012
Januar 2010
Januar 2010
Januar 2010
Januar 2010
Høstkveld 2009
Høstkveld 2009
Julebord 2009
Julebord 2009
24. februar 2008
24. februar 2008
24. februar 2008
24. februar 2008
Mars 2008
Mars 2008
Olsen
Olsen
Dugnad 2008
Dugnad 2008
Dugnad 2008
Dugnad 2008
Dugnad 2008
Dugnad 2008
Fisker Tor Hynne
Fisker Tor Hynne
Side 3 av 5
Fjordfiske vår 2008
Fjordfiske vår 2008
Børge Juul og Olav Nilsen
Børge Juul og Olav Nilsen
Helen og Åse
Helen og Åse
Julebord 2008
Julebord 2008
Klar for Hitra og båthenting 2007
Klar for Hitra og båthenting 2007
Iversen hjem med nybåt 2007
Iversen hjem med nybåt 2007
Velkomstkomite
Velkomstkomite
Odd midt mellom Helen og Åse
Odd midt mellom Helen og Åse
Odd Rindsem med båt 2007
Odd Rindsem med båt 2007
Vaterholm og Juul 2007
Vaterholm og Juul 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
Høstdugnad 2007
desember 2007
desember 2007
Side 4 av 5
Desember 2007
Desember 2007
Januar 2006
Januar 2006
Januar 2006
Januar 2006
Dugnad 2006
Dugnad 2006
Dugnad 2006
Dugnad 2006
Vårpuss 2006
Vårpuss 2006
Tidlig krøkes 2006
Tidlig krøkes 2006
Henting av båt 2006
Henting av båt 2006
Sommer 2006
Sommer 2006
Sommer 2006
Sommer 2006
September 2006
September 2006
Befaring Ekne båthavn vår 2005
Befaring Ekne båthavn vår 2005
To ekte sjømenn Iversen og Nilsen
To ekte sjømenn Iversen og Nilsen
Prosjekt ny flytebrygge 2005
Prosjekt ny flytebrygge 2005
Ny flytebrygge 2005
Ny flytebrygge 2005
Side 5 av 5
Ny flytebrygge 2005
Ny flytebrygge 2005
Prosjekt ny flytebrygge 2005
Prosjekt ny flytebrygge 2005
Dugnad 2004
Dugnad 2004
Dugnad 2004
Dugnad 2004
Sommer 2004
Sommer 2004
Båtopptak høst 2004
Båtopptak høst 2004
Julebord 2004
Julebord 2004