Ny brygge og landgang for gjester på havnen vår.

Etter at vi i lengre tid har slitt med dårlig brygge for gjester, har vi nå fått på plass ei ny etter god innsats fra våre ildsjeler nede på havnen. Landgangen som ble ødelagt i vinter har også blitt erstattet med en ny. Gjestehavnen har blitt mye bedre enn det den noengang har vært.

Velkommen til dugnad 2018

Verdal-Båteierforening ønsker alle medlemmer velkommen til dugnad på havna lørdag 26.05.2018 kl 10.00 - 15.00

etter endt innsats vil det bli enkel matservering til alle som har vært med.

Dugnadssjef Ole m. olsen.


Møte med Verdal kommune den 14.11.2017

Deler av styret og utvalget for ny småbåthavn, har vært i møte med Verdal kommune for å få litt informasjon om hva som skjer i saken som omhandler våre medlemmer. Referat fra dette møte finner du i arkivet lenger ned på siden.

Åpen familiedag/ 50 års jubileum

Styret inviterer til åpen familiedag i anledning båtforeningens 50 års jubileum. Det vil bli forskjellige aktiviteter og vi starter kl 13.00 lørdag 05.08.17.

Aktiviteter vil være koking og rensing av krabbe, fjordrafting med dykkerklubbens båt og en liten natursti for barna.

Servering av en liten matbit som hamburger, pølser og fiskesuppe vil det også bli.

Arrangementet vil strekke seg utover kvelden for de som måtte ønske det, og er gratis for alle som kommer til oss denne dagen.

Velmøtt

Styret.

Medlemsnytt

Ny småbåthavn i Verdal?

"Havfrua Marina" Verdal. Plan for ny småbåthavn.

Denne planen tar sikte på at det bygges en ny, moderne marina i Verdal. Den inneholder alle elementer for en framtidsrettet småbåthavn, med alle fasiliteter som hører til et slik anlegg. Samtidig tar en sikte på å tilpasse anlegget til en ny opprustet badeplass, med mulighet for utnyttelse av de store strandområdene, og tilrettelegging for sportsfiske fra land. Det må legges stor vekt på utforming og parkmessig behandling.

Se planen HER

Planen er utarbeidet for Verdal Båteierforening og den er blitt presentert for Verdal Kommune.

Havna sett fra himmelen.

Vi har hatt besøk av en droneflyver som har filmet vår havneanlegg. Resultatet kan vi se i denne filmen.

Forsikringsavtale.

Båtforeninga inngikk en ny forsikringsavtale i fjor, og noen medlemer ytret ønske om å få vite mer av denne avtalen på vårt siste årsmøte. Avtalen er nå lagt ut som pdf fil i Arkivet under tittelen "tilbudsbrev", og vil bli liggende der en god stund for gjennomgang hos våre medlemmer.

Høststormer

Denne høsten har vi hatt en rekke stormer som har tæret på både matriell og nerver hos enkelte av våre medlemmer. Den siste stormen som var på besøk, "Ivar", var den hittil kraftigste av stormene som har truffet bryggeanlegget vårt. Landgangen vår ble nesten revet av, og den lå halvveis i vann dagen derpå. Flere av utliggerne ved båtene knekt tvers av, så det blir endel jobbing for å reparert skadene. Det gikk ikke mange timer påfølgende dag før det var en ivrig dugnadsgjeng på plass for å få oversikt, og reparere langangen. Vi krysser fingrene for at dette var den siste stormen i år. Se bildegalleri for flere bilder.

Spenningsfall ved småbåthavna er utredet.

Lange avstander på kabel fra Verdal havn bidrar sammen med stort uttak til at det er spenningsfall ved kontaktboksene.
Ny trafo vil bli satt opp så fort det blir klarhet i utvidelse Verdal Havn.
Da blir uttak til Småbåthavna koblet fra ny trafo.
Utvidelse uttak kan derfor ikke gjennomføres før dette er utført.
Vi sender en stor takk til Holger K. Torset for deltagelse i utredning.

Årsmøtet i Verdal Båteierforening ble holdt på Verdal Hotell 4. april 2013. Det nye styret holdt sitt første styremøte 8. april. Fra venstre: Kasserer Torbjørn Vestrum, sekretær Oddvar Staberg, formann Ditlev Arntzen, nestformann Annar Buran, styremedlem Bjørn Andreassen. Ikke tilstede varamedlem Tor Hynne og Pål Wæren.

Verdal 02.04.2013.

Årets båtpuss nærmer seg, og ved kontroll av båtforeningens slipp ble det konstatert at grunnen ga etter og at skinnegangen hadde flere brudd. Bryggesjef med hjelpere satte umiddelbart i gang arbeid med å utbedre skadene. Slippen har gjort jobben sin gjennom mange 10 år og vil fortsatt duge i mange år etter at jobben er gjort, mener arbeidsgjengen.

Fra venstre: Pål Wæren, Bjørn Andreassen og Jan Berge.

På vår facebook side kan du holde deg orientert om hva som skjer og hva medlemmene er opptatt av. Du kan si din mening om mye og mangt og du blir oppdatert om aktiviteter.

Rapport fra møte med Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

Torsdag 10.01.2013 var Verdal Båtforening i møte hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Bakgrunn for møtet var faktagrunnlaget som er lagt til grunn i brevet fra miljøvernavdelingen angående en eventull båthavn ved Havfrua. Argumentasjon og faktaopplysningene oppfattes av VBF som direkte feil. Saken ble belyst og vi følte at vi fikk en viss forståelse for våre anmerkninger og argument. I tillegg er det sendt et brev angående saken. Vi håper at Fylkesmannens miljøvernavdeling foretar en ny vurdering angående plassering av småbåthan ved Havfrua.

Angående en eventuell etablering av småbåthavn ved Havfrua. I brevet til Verdal kommune skriver Fylkesmannen.

"En eventuell etablering av ei småbåthavn vil bli et nytt terrenginngrep i dette strandområdet, som ytterligere vil bidra til en fragmerntering av våtmarks- strandenga som naturtype og landskapselement. Etablering av småbåthavn som skissert vil være et vesentlig inngrep i et landskapsrom som inneholder betydelige miljøkvaliteter. Fylkesmannen vil ut fra miljøhensyn om nødvendig fremme innsigelse til et reguleringsplanforslag på småbåthavn". Forstå det den som kan. Brevet fra Fylkesmannen finner du i arkivet på denne siden. Se viedeo fra området her.

Viktig ved bytte av båt.

Når leietaker av båtplass bytter båt, er det viktig at bryggesjef blir informert om dette slik at ikke andre blir mistenkt for å bruke plassen uten tillatelse. Når et båtbytte vil føre til behov for større båtplass, må dette søkes om på vanlig måte. Tildeling av større båtplass vil bli prioritert foran nye tildelinger.

Årets vårdugnad

Verdal Båteierforenings faste vårdugnad ble gjennomført lørdag 19. mai 2012. Et godt oppmøte med rundt 35 medlemmer sørget for rydding og vedlikehold. Vinteres stormer hadde rotet det skikkelig til og det er mange år siden så mye søppel av alle slag har samlet seg opp inne i havnebasenget.