Velkommen til
Verdal Båteierforening

Verdal Båteierforening ble stiftet i 1967, og har i dag ca 260 medlemmer. Småbåthavna rommer ca. 140 store og små båter.

I tillegg til bryggeanlegget har vi slipp, dieselfylling, gjestehavn med strøm, sanitæranlegg med toalett og dusj.

Foreningen sliter med å tilby nok båtplasser til Verdal kommune sine innbyggere. Det er lange ventelister for å få plass i havna. Foreningen har jobbet med denne problematikken i flere tiår, men har dessverre ikke fått gehør for dette i Verdal kommune. At kommunen er så passiv er uforståelig når vi vet at 1.750.000 nordmenn var på sjøen i fjor (2011). Det viser at båt- og sjøliv er en meget viktig fritidsarena. Av landets samlede fritidsbåtpark ble 86 % benyttet i løpet av sesongen 2011, og hver båt ble benyttet i gjennomsnitt 34 dager hver. Dags- og ettermiddagsturen er den aller vanligste bruksformen, og to av tre drar på fisketur.

(Faktaopplysninger er hentet fra den store båtundersøkelsen i regi av KNBF, Norboat, Nærings- og handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og flere sentrale aktører i bransjen.)