Medlemsnytt

Koronautbrudd i verden

Styret i VBF innfører noen tiltak på fellesareal for å begrense muligheten for smittespredning. Info er også sendt ut på fellesmail. Dvs. i hvilebrakka, WC, Uteområder og brygger som tilhører VBF. Oppslag vil bli hengt opp på dører og infotavle. Vi ber innstendig om at disse tiltakene blir tatt til følge og respektert.

Tiltakene er i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet FHI.no og føringer fra regjering.

Retningslinjer fellesareal VBF Pausebrakke: Såpevask av hender før du går inn i brakka. Max 4 personer. Helst færre. Minimumsavstand 1 meter eller mer. ( Anbefaling på arbeidsplass innomhus er 2 meter) Brukere har ansvar for løpende rengjøring.
WC: God håndhygiene, såpevask og bruker rengjør selv toalett etter bruk.
Brygger og uteområder: Oppfordrer til å holde avstand. Minimum 1 meter, Helst mer. Unngå å stå i tette grupper, vis hensyn. Oppfordrer til kun å ha besøk av husstandsmedlemmer i egen båt.

Vil også minne om at redningsselskapet har rådet båtfolk om å ikke utsette seg for risiko på sjøen som kan kreve at redning eller bistand blir nødvendig. Et godt råd kan være å alliere seg med båtvenner som kan bistå hvis man tar turen på fjorden etter føre var prinsipp.

NB.

Av ukjent årsak har søknader om båtplass og endringer fra vår hjemmeside lagt seg på søppelpost i mailsystemet vårt. Det jobbes med å finne ut årsak. Ber om at hvis noen har brukt søknadsskjema i 2020 sender inn forespørsler på nytt.

VBF

17/3- 2020

Invitasjon til Årsmøte VBF 2020/ Avlyst- ny dato kommer senere

Da er det dags for medlems og årsmøte.Sted : Verdal Hotell

Tirsdag 17.03.2020 Start kl 18.00 Ferdig kl 19.30

Starter med medlemsmøte, etterfulgt av liten pause før årsmøte.

Etterpå enkel servering - velkommen skal dere være .

Sakliste medlemsmøte:

1. Fremtidig båthavn.

2. Bryggesjefen orienterer:

3. Eventuelt.

Sakliste årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

2. Valg av dirigent.

3. Valg av referent.

4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

5. Valg av tellekomite.

6. Årsberetning for 2018.

7. Regnskap med revisjonsberetning for 2018.

8. Budsjett for 2019.

9. Økt bredde-meter pris til kr 1200,-

10.Innkomne forslag.

11.Valg

Innkomne forslag senest 14 dager før årsmøte. sendes til: verdalbaateierforening@hotmail.no

bilde

Ny brygge og landgang for gjester på havnen vår.

Etter at vi i lengre tid har slitt med dårlig brygge for gjester, har vi nå fått på plass ei ny etter god innsats fra våre ildsjeler nede på havnen. Landgangen som ble ødelagt i vinter har også blitt erstattet med en ny. Gjestehavnen har blitt mye bedre enn det den noengang har vært.

Velkommen til dugnad 2018

Verdal-Båteierforening ønsker alle medlemmer velkommen til dugnad på havna lørdag 26.05.2018 kl 10.00 - 15.00

etter endt innsats vil det bli enkel matservering til alle som har vært med.

Dugnadssjef Ole m. olsen.

Møte med Verdal kommune den 14.11.2017

Deler av styret og utvalget for ny småbåthavn, har vært i møte med Verdal kommune for å få litt informasjon om hva som skjer i saken som omhandler våre medlemmer. Referat fra dette møte finner du i arkivet lenger ned på siden.

Åpen familiedag/ 50 års jubileum

Styret inviterer til åpen familiedag i anledning båtforeningens 50 års jubileum. Det vil bli forskjellige aktiviteter og vi starter kl 13.00 lørdag 05.08.17.

Aktiviteter vil være koking og rensing av krabbe, fjordrafting med dykkerklubbens båt og en liten natursti for barna.

Servering av en liten matbit som hamburger, pølser og fiskesuppe vil det også bli.

Arrangementet vil strekke seg utover kvelden for de som måtte ønske det, og er gratis for alle som kommer til oss denne dagen.

Velmøtt

Styret.

Medlemsnytt

Ny småbåthavn i Verdal?

"Havfrua Marina" Verdal. Plan for ny småbåthavn.

Denne planen tar sikte på at det bygges en ny, moderne marina i Verdal. Den inneholder alle elementer for en framtidsrettet småbåthavn, med alle fasiliteter som hører til et slik anlegg. Samtidig tar en sikte på å tilpasse anlegget til en ny opprustet badeplass, med mulighet for utnyttelse av de store strandområdene, og tilrettelegging for sportsfiske fra land. Det må legges stor vekt på utforming og parkmessig behandling.

Se planen HER

Planen er utarbeidet for Verdal Båteierforening og den er blitt presentert for Verdal Kommune.

Havna sett fra himmelen.

Vi har hatt besøk av en droneflyver som har filmet vår havneanlegg. Resultatet kan vi se i denne filmen.

Forsikringsavtale.

Båtforeninga inngikk en ny forsikringsavtale i fjor, og noen medlemer ytret ønske om å få vite mer av denne avtalen på vårt siste årsmøte. Avtalen er nå lagt ut som pdf fil i Arkivet under tittelen "tilbudsbrev", og vil bli liggende der en god stund for gjennomgang hos våre medlemmer.

Høststormer

Denne høsten har vi hatt en rekke stormer som har tæret på både matriell og nerver hos enkelte av våre medlemmer. Den siste stormen som var på besøk, "Ivar", var den hittil kraftigste av stormene som har truffet bryggeanlegget vårt. Landgangen vår ble nesten revet av, og den lå halvveis i vann dagen derpå. Flere av utliggerne ved båtene knekt tvers av, så det blir endel jobbing for å reparert skadene. Det gikk ikke mange timer påfølgende dag før det var en ivrig dugnadsgjeng på plass for å få oversikt, og reparere langangen. Vi krysser fingrene for at dette var den siste stormen i år. Se bildegalleri for flere bilder.

Spenningsfall ved småbåthavna er utredet.

Lange avstander på kabel fra Verdal havn bidrar sammen med stort uttak til at det er spenningsfall ved kontaktboksene.
Ny trafo vil bli satt opp så fort det blir klarhet i utvidelse Verdal Havn.
Da blir uttak til Småbåthavna koblet fra ny trafo.
Utvidelse uttak kan derfor ikke gjennomføres før dette er utført.
Vi sender en stor takk til Holger K. Torset for deltagelse i utredning.

Arkiv

Protokoll Årsmøte 2020

Protokoll Årsmøte 2019

Protokoll Årsmøte 2018

Møtereferat VBF og Verdal Kommune nov 2017

Protokoll Årsmøte 2017

Protokoll Årsmøte 2015

Protokoll_vbf_2014 årsmøte

tilbudsbrev.pdf

Årsmøte_2013

Medlemsmote_04_04.2013

Brev fra Fylkesmann_ang_befaring

Brev fra VBF til Fylkesmannen 20.01.2013

Svar fra Fylkesmannen 08.10.2012

Brev sendt Fylkesmannen 16.08.2012

Brev fra Verdal Kommune til Fylkesmann 22.06.2012

Årsmøte 2012

Årsmøte 14.03.2011

Årsmøtet i Verdal Båteierforening ble holdt på Verdal Hotell 4. april 2013. Det nye styret holdt sitt første styremøte 8. april. Fra venstre: Kasserer Torbjørn Vestrum, sekretær Oddvar Staberg, formann Ditlev Arntzen, nestformann Annar Buran, styremedlem Bjørn Andreassen. Ikke tilstede varamedlem Tor Hynne og Pål Wæren.

Verdal 02.04.2013.

Årets båtpuss nærmer seg, og ved kontroll av båtforeningens slipp ble det konstatert at grunnen ga etter og at skinnegangen hadde flere brudd. Bryggesjef med hjelpere satte umiddelbart i gang arbeid med å utbedre skadene. Slippen har gjort jobben sin gjennom mange 10 år og vil fortsatt duge i mange år etter at jobben er gjort, mener arbeidsgjengen.

Fra venstre: Pål Wæren, Bjørn Andreassen og Jan Berge.

På vår facebook side kan du holde deg orientert om hva som skjer og hva medlemmene er opptatt av. Du kan si din mening om mye og mangt og du blir oppdatert om aktiviteter.

Rapport fra møte med Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

Torsdag 10.01.2013 var Verdal Båtforening i møte hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Bakgrunn for møtet var faktagrunnlaget som er lagt til grunn i brevet fra miljøvernavdelingen angående en eventull båthavn ved Havfrua. Argumentasjon og faktaopplysningene oppfattes av VBF som direkte feil. Saken ble belyst og vi følte at vi fikk en viss forståelse for våre anmerkninger og argument. I tillegg er det sendt et brev angående saken. Vi håper at Fylkesmannens miljøvernavdeling foretar en ny vurdering angående plassering av småbåthan ved Havfrua.

Angående en eventuell etablering av småbåthavn ved Havfrua. I brevet til Verdal kommune skriver Fylkesmannen.

"En eventuell etablering av ei småbåthavn vil bli et nytt terrenginngrep i dette strandområdet, som ytterligere vil bidra til en fragmerntering av våtmarks- strandenga som naturtype og landskapselement. Etablering av småbåthavn som skissert vil være et vesentlig inngrep i et landskapsrom som inneholder betydelige miljøkvaliteter. Fylkesmannen vil ut fra miljøhensyn om nødvendig fremme innsigelse til et reguleringsplanforslag på småbåthavn". Forstå det den som kan. Brevet fra Fylkesmannen finner du i arkivet på denne siden. Se viedeo fra området her.

Viktig ved bytte av båt.

Når leietaker av båtplass bytter båt, er det viktig at bryggesjef blir informert om dette slik at ikke andre blir mistenkt for å bruke plassen uten tillatelse. Når et båtbytte vil føre til behov for større båtplass, må dette søkes om på vanlig måte. Tildeling av større båtplass vil bli prioritert foran nye tildelinger.

Årets vårdugnad

Verdal Båteierforenings faste vårdugnad ble gjennomført lørdag 19. mai 2012. Et godt oppmøte med rundt 35 medlemmer sørget for rydding og vedlikehold. Vinteres stormer hadde rotet det skikkelig til og det er mange år siden så mye søppel av alle slag har samlet seg opp inne i havnebasenget.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter